ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı 187BF Konyaaltı Antalya Türkiye adresinde bulunan Rentido Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi ("Rentido") ile sizin aranızda akdedilmiştir.

Rentido ve siz, bu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır

  • TANIMLAR

    • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında

    • “Kiracı” Web Sitesi üzerinde kayıtlı mülklerden herhangi birini kiralayan veya kiralama gayesi taşıyan Üyeleri,

    • “Kişisel Veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (örneğin, iletişim ve kimlik bilgileri),

    • “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”, hangi kişisel Kişisel Veri’lerin toplandığı, bunların ne amaçla ve ne şekilde işlenebileceği, tüm bunlara ilişkin kanuni haklarınız hususunda size bilgi vermeyi amaçlayan aydınlatma metnini,

    • “Mülk Sahibi” Web Sitesi üzerinden maliki olduğu mülkü veya mülkleri kiraya vermek ve/veya kiradaki mülklerine ilişkin yönetim işlerini yapmak amacı taşıyan Üyeleri,

    • “Mülk Yöneticisi” Web Sitesi’ne mülk yöneticisi olarak üye olmuş ve Web Sitesi üzerinden faaliyet gösteren Üyeleri,

    • “Üye Sayfası” Üyenin Web Sitesi'nden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve üyelik türü bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı,

    • “Siz” sizin şahsınızı,

    • “Üçüncü Taraf Ürünleri” Web Sitesi üzerinden satışı yapılan ancak Rentido ile hiçbir organik bağı olmayan üçüncü taraflarca sağlanan ürün ve hizmetleri (örneğin, sigorta ürünleri),

    • “Üye” Rentido ile yaptığı üyelik sözleşmesi kapsamında Web Sitesi'ne Mülk Sahibi, Kiracı veya Mülk Yöneticisi olarak üye olan (Siz dahil) tüm gerçek veya tüzel kişileri,

    • “Web Sitesi”, www.rentido.com domain adında yer alan elektronik ticaret platformunu ve buna bağlı tüm alt domainlerde yer alan web sayfalarını ve ayrıca mobil uygulamalarını,

    • “Web Sitesi Kuralları” Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin genel kuralları belirleyen ve Web Sitesi’nde yayınlanan ve Rentido tarafından zaman zaman tek taraflı olarak güncellenebilecek kuralları ifade etmektedir.

  • KONU

    • Bu Sözleşme’nin konusu, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin kuralları ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

    • Rentido, bu Sözleşme’nin koşullarını yeni hizmetler sunmaya başlaması, mevzuat değişikliği, teknik açıdan değişiklik yapılmasının gerekmesi gibi durumlarda ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

  • ÜYELİĞE İLİŞKİN ŞARTLAR

    • Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı olarak gezinmek, Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanmak veya sair bir işlem yapabilmek için Üye olmak zorunludur. Üye olurken bu Sözleşme’yi kabul ettiğinize dair ilgili kutuyu tıklamanız, Sözleşme’yi imzaladığınız anlamına gelecektir.

    • Üyelik formunda ve Üye Sayfasında istenen bilgileri doğru, güncel ve (isteğe bağlı bırakılanlar hariç) tam olarak yazmanız gerekmektedir. Üyelik formunu doldurmanız ve bu Sözleşme’yi kabul etmenizi müteakip Web Sitesi’ne üyeliğiniz aktif hale gelir. Rentido, her zaman üyelik formunda ve Üye Sayfasında belirtilen bilgilerin doğruluğunu resmî bir belgeyle kanıtlamanızı talep edebilir.

    • Üye olabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız ve ayırt etme gücünü haiz olmanız gerekmektedir. Bu Sözleşme’yi imzalayarak bu şartları taşıdığınız kabul edilmektedir.

    • Web Sitesi’ni Web Sitesi Kuralları’na veya bu Sözleşme’ye aykırı olarak kullanmanız halinde Rentido üyeliğinizi dondurabilir veya iptal edebilir.

  • ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    • Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğinizi kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Web Sitesi’nde yaptığınız işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran size aittir.

    • Üye Sayfası'na erişmek ve Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin tarafınızca gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tarafınızca gerçekleştirilmediğini iddia edemeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

    • Üyeliğin sunduğu imkanlardan sizin dışınızda kimse faydalanamaz. Bu minvalde Web Sitesi’nde sunulan hiçbir hizmeti başkalarına kullandıramaz, başkaları adına kiralama yapamaz, başkasına ait mülkü (bu konuda özel bir yetkiniz olmadan) kiraya veremez, başkasına ait kira ödemesini yapamaz yahut kendinize ait kira ödemenizi başkasını kredi kartından yapamazsınız. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, başkası adına veya menfaatine yaptığınız işlemlerden dolayı Rentido’nun veya diğer Üyelerin uğradıkları zararlardan siz sorumlusunuz.

    • Web Sitesini, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, diğer Üyelerin haklarını ihlal etmeye yönelik veya onların Web Sitesi’nden yararlanmalarını engellemeye yönelik hiçbir eylemde bulunamazsınız.

    • Bu Sözleşme ile Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmamayı taahhüt etmektesiniz:

      • Web Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

      • Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

      • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

      • Web Sitesi'ne, Web Sitesi'nin veri tabanına, Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs veya sair başka bir teknoloji yayılması;

      • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

      • Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması.

    • Web Sitesi'nde yaptığınız işlemlerin Web Sitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermemesinden emin olmakla yükümlüsünüz. Web Sitesi'ne sağlayacağınız tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Üye Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmemeyi kabul etmektesiniz.

    • Web Sitesi’nde tarafınıza ait tüm bilgilerin doğruluğundan münhasıran siz sorumlusunuz. Gerek üyelik sırasında verdiğiniz bilgilerin gerekse alışveriş sırasında verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olması, bilhassa üyelik sırasında gerçek ad/soyadınızı kullanmanız, iletişim bilgilerinizi doğru ve tam olarak belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgilerin sonradan değişmesi halinde, en kısa sürede Hesabım Sayfasına girerek gerekli değişiklikleri yapmanız gerekmektedir.

    • Üyelik formunu doldururken ve/veya Web Sitesi üzerinden bir işlem yaparken bazı Kişisel Verilerinizi Web Sitesi’ne veri girişi yapmak yahut belge yüklemek suretiyle bildirmeniz gerekebilmektedir. Bu Kişisel Verileriniz, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ifası için gerekmekte olup bu bilgileri kendi rızanızla vermektesiniz.

    • Rentido, Web Sitesi'nde yer alan ve diğer Üyeler tarafından yayımlanmış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup Rentido’nun bu içeriklerin yanlış, yanıltıcı veya sahte olmasından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

    • Rentido, Web Sitesi’nin içeriğini, tasarımını, ürünlerini ve hizmetlerini dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen sona erdirme hakkını saklı tutar.

  • SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

    • Rentido, Web Sitesi üzerinden kiralık mülklerin tüm yönetim sürecine ilişkin çözümler sunmayı amaçlayan bir ticari işletmedir. Sunduğu bu çözümlerin dışında herhangi bir görevi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Rentido, bilhassa simsar, komisyoncu, taraflardan herhangi birinin temsilcisi değildir. Rentido’nun Üyeler arasındaki maddi hukuk ilişkileri ile ilgili hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır; bu konuda Kiracı veya Mülk Sahibi’ne karşı hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

    • Madde 5.1’deki genel sorumsuzluk kaydını sınırlandırmamak kaydıyla, Rentido, Mülk sahibinin yüklediği mülklerin gerçek ve/veya güncel olup olmamasından, Üyelerin bildirdikleri kimlik bilgilerinin, iletişim verilerinin, gelir belgelerinin, referanslarının, kira geçmişlerinin, banka hesap numaralarının doğru olup olmamasından sorumlu tutulamaz.

    • Web Sitesi üzerinden satışa sunulan sigorta poliçeleri ve diğer bazı ürün ve hizmetler üçüncü taraflarca sağlanmaktadır. Bu tür Üçüncü Taraf Ürünlerinin satın alınmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklardan Rentido sorumlu tutulamaz.

    • Yukarıdaki sınırlandırmaların dışında ve bu sınırlandırmalara ilaveten, herhangi bir hukuki nedenle Rentido’nun sorumluluğunun doğması ihtimalinde, sorumluluğun kaynağı her ne olursa olsun, Rentido’nun size karşı her türlü sorumluluğu Rentido’ya son bir yıl içinde yapmış olduğunuz hizmet bedeli ödemesi tutarı ile, böyle bir ödeme bulunmuyorsa, 100 TL ile sınırlıdır.

  • ÜYELERİN SORUMLULUKLARI

    • Kiracı iseniz, Üyelik Sayfanız üzerinden “Profilini Paylaş” linkini tıklayarak profil bilgilerinizi Web Sitesine kayıtlı bir Mülk Sahibiyle yahut kayıtlı olmayan bir mülk sahibiyle paylaşabilirsiniz. Benzer şekilde, Üyelik Sayfanız üzerinden “Emlak Oluştur” linkini tıklarsanız, kiraladığınız bir mülkü ve o mülkün sahibini Üyelik Sayfanıza ekleyebilirsiniz. Bu iki durumda da ilgili mülk sahibinin isim, soyisim ve iletişim bilgilerini Rentido’ya vermeniz istenecektir. Bu bilgileri vermeden önce, söz konusu mülk sahibinin bu konuda rızasını almanız gerekmektedir.

    • Mülk Sahibi iseniz, Üyelik Sayfanız üzerinden “Davet Et” linkini tıklayarak bir kiracı adayına kiralama talebi göndermesini sağlamak üzere bir davetiye gönderebilirsiniz. Bu durumda ilgili kiracı adayının kimlik bilgileri ile iletişim verilerini Rentido’ya bildirmeniz istenecektir. Bu bilgileri Rentido’ya vermeden önce, söz konusu kiracı adayının bu konuda rızasını almanız gerekmektedir.

    • Kiracı iseniz ve Rentido’da kayıtlı bir mülkü kiralıyorsanız, kira ödemelerinizi Rentido üzerinden kredi kartıyla yapabilirsiniz. Bu durumda;

      • yalnızca şahsınıza ait banka veya kartıyla ödeme yapabileceğinizi, ödemeyle ilgili öngörülen komisyon oranını kabul ettiğinizi,

      • kira ödemesi dışında her ne maksatla olursa olsun Rentido üzerinden herhangi bir başka ödeme yapmayacağınızı, kira ödemesi yaparmış gibi hareket ederek Rentido’ya yanlış ve sahte bilgiler vermeyeceğinizi,

      • banka kartı ve kredi kartı bilgilerini, şifre bilgilerini ve 3D onay bilgisini güvenli şekilde muhafaza etmekten ve üçüncü taraflara hiçbir şekilde bildirmemekten münhasıran tarafınızın sorumlu olduğunu,

      • charge-back (geri ödeme), sahtecilik gibi iddia ve taleplerde bulunamayacağınızı, hileli işlemler yapmayacağınızı, aksi halde Rentido’nun ve üçüncü tarafa ödeme kuruluşunun bu nedenle uğramış olduğu zararlardan münhasıran sorumlu olacağınızı ve ayrıca kira bedelinin hiç ödenmemiş sayılacağını,

      • banka veya kredi kartı bilgilerinin herhangi bir şekilde bir başkasının eline geçtiğini tespit etmeniz halinde, derhal Rentido’ya bilgi vereceğinizi, aksi halde banka veya kredi kartınızdan Rentido üzerinden tahsil edilen tüm bedellerden sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

    • Mülk Sahibi iseniz, Web Sitesindeki üyelik bilgilerinizin, emlak bilgilerinin, banka hesap bilgilerinizin güncel, tam ve doğru olmasından münhasıran siz sorumlusunuz.

    • Mülk Sahibi ve Kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinden doğan ve bunun dışında sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk dahil aralarındaki her türlü hukuki ilişkiden doğan yükümlülüklerinden münhasıran kendileri sorumlu olup bu konuda Rentido’yu her türlü talepten beri kılmayı, Rentido’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

  • GİZLİLİK

    • Rentido, verdiğiniz bilgileri izniniz olmadan üçüncü kişilere ifşa etmez ve gizli tutar. Bununla birlikte Rentido verdiğiniz bilgiler, sunulan hizmetlerin ifası için gerektiği ölçüde Rentido’nun çalışanları, danışmanları ve Rentido’nun iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

    • Madde 7.1’deki kısıtlamalar, zaten kamuya açık olan veya Rentido’nun kusuru olmaksızın daha önce ifşa edilmiş bilgilere ve yürürlükteki mevzuat, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi ile mahkeme kararı gereği ifşa edilmesi gereken bilgilere uygulanmaz.

    • Rentido, ayrıca, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmeler, pazarlama kampanyaları, raporlamalar, performans değerlendirmeleri için kullanmak üzere saklayabilir ve çeşitli şekillerde işleyebilir.

    • Rentido, Web Sitesi'ne üyelik sırasında ve/veya sonradan alınan Kişisel Verileri, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık veya sair bir suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca uyuşmazlık konusu ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilir.

    • Burada bulunmayan hususlarda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlat Meninde yer alan hükümler uygulanır.

  • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

    • Rendito markası ve logosu, Rentido mobil uygulamasının ve Web Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve Web Sitesi’ndeki tüm bilgi, kaynak kodu, yazılım, metin, belge, şekil, logo, tasarım, slogan, iş fikri ve metodolojisi ve marka üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran Rentido’ya aittir. Rentido’nun izni olmaksızın Web Sitesi’nde veya size gönderilen elektronik iletilerde yer alan hiçbir bilgi ya da resim kopyalanamaz, çoğaltılamaz, postalanamaz, iletilemez.

    • Web Sitesi’nde sunulan ürünlere ilişkin bilgi, fotoğraf, görüntü ve diğer içeriğin fikri mülkiyet hakkı Rentido’ya ve ilgili Üyeye aittir. Rentido’nun ve ilgili Üyenin yazılı izni olmaksızın bu içeriğin kullanılması hukuka aykırıdır.

    • Bu madde kapsamındaki yükümlülükleri ihlal etmeniz sebebiyle Rentido, Üye veya sair üçüncü kişilerin zarara uğraması halinde, zarara uğrayanlar uğradıkları doğrudan ve dolaylı zararların tarafınızca tazmin edilmesini talep edebilirler.

  • GÜVENLİK

    • Rentido, Web Sitesi’ne internet üzerinden gelebilecek her türlü saldırı, bilgisayar virüsü, zararlı yazılımlara karşı gerekli tedbirleri almak için azami özen göstermektedir. Bununla birlikte bu tür saldırılar, virüsler ve zararlı yazılımların Web Sitesi’ne zarar vermesinden Rentido sorumlu değildir.

    • Web Sitesi’ni kullanırken virüs, solucan veya benzeri her türlü zararlı yazılımdan arınmış bir bilgisayardan internete bağlanmanız gerekmektedir. Web Sitesi’nde üye adınız kullanılarak alışılmamış kullanıcı hareketlerinin görülmesi halinde Rentido, üyeliğinizi askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Rentido’nun, diğer Üyelerin ve Mülk Yöneticisinin Web Sitesi’ne bulaşmasına sebep olduğunuz virüs, truva atı ve benzeri zararlı yazılımlar sebebiyle zarara uğraması halinde, ilgili taraf bu zararları sizden talep edebilir.

  • MUHTELİF HÜKÜMLER

    • Delil sözleşmesi. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Rentido’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Rentido’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. Bu madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.

    • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların hallinde münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilaflar, Antalya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri tarafından halledilecektir.

    • Bildirim Rentido, sizinle kayıt esnasında bildirmiş olduğunuz elektronik posta adresi vasıtasıyla, telefon numarasını aramak veya bu telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye Sayfası’nda kayıtlı elektronik posta adresinizi ve telefon numaranızı güncel tutmanız gerekmektedir.

    • Sözleşme’nin Bölünebilirliği. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

    • Sözleşme'nin Devri.  Rentido’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi tümüyle veya kısmen temlik edemezsiniz.

rentido-logo