KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkındaki aydınlatma metninin amacı, Rentido Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“RENTIDO”) şirketi tarafından yönetilmekte olan www.rentido.com internet sitesinin (“Web Sitesi”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca site kullanıcılarının pozitif hareketleri ile Web Sitesine girdikleri veya Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak RENTIDO tarafından toplanan kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konusunda şeffaf bir şekilde site kullanıcılarını aydınlatmaktır.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak RENTIDO tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLİYORUZ?

Kimlik bilgileri Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, TC kimlik numaranız, yabancı kimlik numaranız, kimlik fotokopisi, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz ve benzeri bilgi ve belgeler
Kimlik doğrulama bilgileri Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, üyelik tipi, sosyal medya hesapları, parola ipuçları.
İletişim verisi E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefonu numaranız
Görsel ve işitsel veri Fotoğrafınız
Web sitesi/Uygulama kullanım verileri Üye olduğu tarih, yaptığı sözleşmeler/ mülk yöneticisine/kiracıya/mülk sahibine ait kullanıcı verileri, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, şehirler, iş habercisi / kayıtlı kriterleri, çalışma durumu (evet/hayır), son login tarihi, son mesaj tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), son mesaj seviyesi, son mesaj pozisyonu, uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model)
Konum bilgisi Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı RENTIDO’nun mobil uygulamalarını kullanırken, kullanıcının onay vermesi halinde mobil cihazındaki konum verisi kullanılabilir.
Diğer Referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, kiraya verilen taşınmaza ait bilgiler, gelir durumunuza ait bilgiler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

RENTIDO, size sunduğu hizmeti layıkıyla sunabilmek için verilerinizi toplamaktadır. Öyle ki bu verilerin pek çoğu olmadan RENTIDO’dan almakta olduğunuz hizmetin hiç ya da gereği gibi sunulamaması söz konusu olabilmektedir. Bu verileri, aşağıdaki yöntemlerle topluyoruz:

Doğrudan RENTIDO’ya vermiş olduğunu veriler

Üyelik, profil oluşturma, emlak ekleme sırasında kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kimlik numarası, gelir durumu gibi RENTIDO’dan istifade edebilmek için kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder.

Öte yandan kiracı, kiraya veren veya mülk yöneticisi olarak gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerinizde size yardımcı olabilmek adına, bir fonksiyon olarak sunduğumuz hesabınıza dosya yükleme özelliğiniz kullanarak yüklediğiniz dosyalarda da bulunan bilgiler de bu kapsamdadır.

Ayrıca RENTIDO’ya bir başka üçüncü kişinin isim, soyisim ve telefon numarasını vermek suretiyle (örneğin mülk sahibi olarak RENTIDO üyesiyseniz, kiracınıza ait isim, soyisim ve telefon numarasını RENTIDO’ya bildirmeniz) o kişiyi RENTIDO’ya davet etmeniz durumunda, o kişiye ait kimlik verileri de bu kapsamdadır.

Web Sitesini kullanırken elde ettiğimiz veriler RENTIDO’nun sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Bu veriler, RENTIDO’nun sunduğu hizmetin doğası gereği toplanmaktadır. Hukuken bu verileri, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarımıza dayanarak topluyoruz. RENTIDO’nun Web Sitesi ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere sunduğu hizmetleri gereği gibi ve güvenli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasında meşru menfaati de bulunmaktadır.

RENTIDO’da kredi kartıyla ödeme hizmet, Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmaktadır. RENTIDO’nun arayüzünde bildirdiğiniz kredi kartı bilgileriniz, RENTDO’da kaydedilmemekte veya sair şekilde işlenmemektedir: bu bilgiler doğrudan Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından münhasıran ödeme işlemiyle ilgili olarak işlenmektedir. Bu verilerin işlenmesiyle ilgili aydınlatma metni için Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz. (Nestpay Aydınlatma Metni Linki)

RENTIDO’ya bir başka üçüncü kişinin isim, soyisim ve telefon numarasını vermek (örneğin mülk sahibi olarak RENTIDO üyesiyseniz, kiracınıza ait isim, soyisim ve telefon numarasını RENTIDO’ya bildirmeniz) suretiyle o kişiyi RENTIDO’ya davet etmeniz durumunda, öncelikle söz konusu kişiden bu verileri RENTIDO’yla paylaşmanız hususunda izin almanız gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, RENTIDO’nun Web Sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden en verimli şekilde kullanmanızı sağlamak için işliyoruz. Bu çerçevede kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız şöyledir:

 • Mülk sahibi iseniz;
 • Mülkünüze uygun kiracıyı ve/veya mülk yöneticisini bulmanızı sağlamak;
 • Kiracınızla ve/veya mülk yöneticinizle aranızdaki iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlamak;
 • Kiracınızın kira ödemelerini zamanında ve eksiksiz ifa edip etmediğini kontrol etmenizi sağlamak;
 • Kiracınızdan, gerekirse kredi kartıyla ödeme almanızı sağlamak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan sigorta ve diğer ürünleri satın almanızı mümkün kılmak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanızı temin etmek;
 • Mülklerinizin yönetilmesi için gerekli alt yapıyı sunmak;
 • Mülk yöneticisi iseniz;
 • Kiralık mülklerinizi yönetimi için gerekli alt yapıyı sunmak;
 • Kiralık mülkleriniz için güvenilir kiracı bulmanıza yardımcı olmak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan sigorta ve diğer ürünleri satın almanızı mümkün kılmak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanızı temin etmek;
 • Kiracı iseniz;
 • Kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinizi takip edebilmenizi sağlamak;
 • Kira bedelini kredi kartından ödemenize imkanı sağlamak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan sigorta ve diğer ürünleri satın almanızı mümkün kılmak;
 • Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmanızı temin etmek;

Bunların dışında, kişisel verileriniz RENTIDO’nun satış ve pazarlama stratejilerini geliştirmek, daha çok kullanıcı sayısına erişmek, piyasa analizi yapmak, yönetimsel ve finansal planlama yapmak, site kullanımını yorumlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.

RENTIDO, elde ettiği kişisel verileri, Üyelik Sözleşmesi'nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, RENTIDO, Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİME VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİRİZ?

RENTIDO, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle RENTIDO'ya girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve hizmetleri ifa etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, sigorta şirketleri, ödeme kuruluşu gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

RENTIDO, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ

RENTIDO, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

RENTIDO, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. RENTIDO, işbu Aydınlatma Metni uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde RENTIDO, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.rentido.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde RENTIDO’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle RENTIDO'ya iletmeniz durumunda RENTIDO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde RENTIDO tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla RENTIDO Şirketi'nin, Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı 187BF Konyaaltı Antalya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya noter kanalıyla iletebilir, yahut kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

RENTIDO'nun cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

rentido-logo